แผนกวิชา ช่างเชื่อมโลหะ เทคนิคกำแพงเพชร เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก ปี  พศ. 2519
ในสาขางานเชื่่อมโลหะ ระดับ ปวช.  ปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนทั้งระดับ ปวช.โลหะการและปวส. เทคนิคโลหะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น